MENU

Reklama

REGULAMIN INTERNETOWEGO SERWISU WARSZAWAWESOLA.PL

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Agencją Prasową Cybart – właścicielem portalu WarszawaWesola.pl (zwanym dalej Udostępniającym) a podmiotami pragnącymi zaprezentować własną ofertę  (zwanymi dalej Reklamodawcami) w portalu WarszawaWesola.pl użytkownikom sieci Internet
 2. Portal WarszawaWesola.pl ma na celu prezentację oferty oraz umożliwienie nawiązania kontaktów między Reklamodawcami a osobami zainteresowanymi ich ofertą (np. potencjalnymi klientami) za pośrednictwem sieci Internet.

Warunkiem koniecznym zgody Udostępniającego na wykorzystanie portalu WarszawaWesola.pl  przez Reklamodawcę do prezentacji własnej oferty jest złożenie zamówienia reklamy w formie elektronicznej (za pomocą e-maila).

Szczegółowe prawa i obowiązki Udostępniającego oraz Reklamodawców

 1. Reklamodawca zobowiązuje się do udzielania niezwłocznie odpowiedzi osobom kontaktującym się z nim za pomocą poczty e-mail. Odpowiedź może być udzielona m.in. drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Udostępniający dokłada starań, aby Portal WarszawaWesola.pl był zbudowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla użytkowników,
 3. Każdy Reklamodawca, którego dane, oferta oraz zdjęcia znajdują się w serwisie WarszawaWesola.pl  w drodze umowy zawartej z Udostępniającym:

a)     potwierdza, iż zgadza się na udostępnienie w portalu WarszwaWesola.pl swoich danych osobowych w zakresie, który osobiście wskazał,

b)     potwierdza, że jest autorem prezentowanych w portalu WarszawaWesola.pl ofert,

c)     zobowiązuje się do zapłaty Udostępniającemu ustalonego przez strony umowy wynagrodzenia,

d)     zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na prośby o kontakt.

4.  Udostępniający może niezwłocznie usunąć z portalu WarszawaWesola.pl informacje o Reklamodawcy, który:

a)     nie dotrzymuje warunków umowy, o której mowa w punkcie 9 niniejszego Regulaminu,

b)     dopuszcza się naruszeń obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

5.  Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za treść relacji między Reklamodawcą a osobami zainteresowanymi jego ofertą, które nawiązały kontakt z Reklamodawcą za pośrednictwem portalu WarszawaWesola.pl. W szczególności Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie ustalonych przez nie warunków ich ewentualnej współpracy.

6.  Reklamodawca, wysyłając e-mail na adres portalu WarszawaWesola, wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Udostępniającego informacji handlowych drogą mailową oraz na kontakt telefoniczny z osobami upoważnionymi przez Udostępniającego do działania w jego imieniu w zakresie uznanym przez Udostępniającego za niezbędny.

Polityka prywatności

1. Osoby korzystające z portalu WarszawaWesola.pl są zobowiązane przestrzegać polityki prywatności. Jej nieprzestrzeganie może pociągnąć za sobą pozbawienie możliwości korzystania z portalu WarszawaWesola.pl bez uprzedniego ostrzeżenia.

2. Udostępniający nie przekazuje danych osobowych Reklamodawców oraz innych osób korzystających z portalu WarszawaWesola.pl, chyba, że obowiązek ich udostępnienia wynika z umowy między Udostępniającym i Reklamodawcą lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Udostępniający dokłada należytej staranności, aby wymagać podania tylko tych danych, które są niezbędne do zamieszczenia reklamy w portalu WarszawaWesola.pl.

5. Udostępniający zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane teleadresowe posiada i które − akceptując niniejszy Regulamin − zgodziły się z Polityką prywatności.

6. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Udostępniający rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu działalności portalu WarszawaWesola.pl, świadczonych usług i oferowanych produktów (np. informacje o zmianach w niniejszym Regulaminie, informacje o oferowanych promocjach), niekomercyjne listy (np. życzenia urodzinowe lub świąteczne) oraz informacje komercyjne.

7.  Informacje komercyjne są wysyłane sporadycznie. Udostępniający dąży do ograniczenia ich objętości.

Postanowienia końcowe

1.  Reklamodawca upoważnia Udostępniającego do wykorzystywania swych udostępnionych w portalu WarszawaWesola.pl ofert do celów reklamowych.

2.  Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podania przyczyn. Zmieniony Regulamin wiąże strony począwszy od pierwszego dnia po dniu jego publikacji na stronie internetowej WarszawaWesola.pl.

3.  Udostępniający publikuje treść Regulaminu na łamach portalu WarszawaWesola.pl. Udostępniający i Reklamodawca zgodnie uznają takie doręczenie Regulaminu za skuteczne.

 

Cennik reklam i artykułów sponsorowanych* 

Artykuł sponsorowany:

 • napisanie artykułu (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami) + jedno zdjęcie – 150 zł
 • nakręcenie promocyjnego wideo – 150 zł
 • wykonanie zdjęć – według indywidualnych ustaleń
 • emisja artykułu – pierwszy miesiąc: 100 zł (w tym wyróżnienie tekstu na rotatorze), każdy kolejny miesiąc – 10 zł

Bannery**:

 • górny (728 x 90) – 200 zł
 • boczny (300 x 260) – 100 zł
 • kwadraty środkowe (125 x 125) – 30 zł

* podane ceny są cenami netto

** cena za 30 dni emisji reklamy na stronie

Komentarze zamknięte.